CoreMatching is een persoonlijke relatiebemiddeling puur gericht op (oud)corpsleden. Wij gaan met alle opdrachtgevers intensief in gesprek over wensen en verwachtingen naar de ander met het doel een zo goed mogelijke match te vinden.
In die zoektocht zetten wij geen profielen online en foto’s van elkaar worden pas vrijgegeven als beide partijen daar toestemming voor geven. In dit proces van zoeken en vinden is professionele coaching mogelijk.
Werkwijze
 • Een informatief en oriënterend gesprek (telefonisch of online, ca. een half uur) is kosteloos en vrijblijvend.
 • Als de cliënt besluit tot een zoekopdracht wordt hij/zij gevraagd een vragenlijst in te vullen waarna een afspraak wordt gemaakt voor een diepgaand persoonlijk gesprek bij de cliënt thuis.
 • Evaluatie van het gesprek en de ingevulde vragenlijst vindt – indien gewenst – telefonisch plaats
 • Samen met de cliënt wordt schriftelijk een profiel opgesteld en een persoonlijk plan van aanpak.
 • De zoekopdracht wordt vastgelegd in een overeenkomst.
 • Na ondertekening heeft cliënt een bedenktijd van 14 dagen
 • Als de zoekopdracht definitief is worden mogelijke kandidaten gescreend
 • Vervolgens wordt zodra mogelijk, een introductievoorstel aan cliënt gedaan van één of meedere kandidaten
 • Kennismaking tussen cliënt en ‘kandidaat’ (wanneer cliënt voorstel accepteert) gedurende 1 of meerdere ontmoetingsmomenten.
 • Evaluatie en feedback van de ontmoetingen
 • Voortgang matching wordt besproken en desgewenst coaching ingezet
 • In principe gedurende overeenkomst van 18 maanden minimaal vier voorstellen *
Kosten
 • Het informatieve gesprek is kosteloos en vrijblijvend (ca een half uur, telefonisch of online)
 • Persoonlijk interview thuis (met evaluatie vragenlijst): € 275
 • Bij opdrachtverstrekking: tot en met december 2023 betaal je alleen voor het persoonlijk interview thuis én in geval van een bestendige partnerrelatie t.g.v. bemiddeling via CoreMatching een succesfee van € 2150.**
 • Contractduur tot januari 2025. Daarna evaluatie.
 • Tussentijds coaching/advies per half uur € 50 ex btw
* CoreMatching is een nieuw initiatief. Logischerwijs moet het bestand nog groeien en daarom zijn vier voorstellen wellicht niet haalbaar in de eerste 18 maanden.
** Succesfee: bij een duurzame relatie ( 5 maanden) aansluitend op het daten met een partner gevonden via CoreMatching.

Vind de liefde van je leven met CoreMatching